Gjesing Station

Trafikknudepunkt Gjesing Station

Trafikknudepunkt Gjesing Station

Den kollektive trafik får bedre betingelser, når der etableres en direkte trappeforbindelse mellem bus- og togstation ved Kjersing Ringvej og Østre Gjesingvej. Det er første etape af en større tiltænkt ombygning af de trafikale forhold i området.

I forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik bevilligede Esbjerg Byråd 5,2 mio. kr. til en bedre forbindelse mellem bane og busser i Gjesing. Det nye område med trappen til perronen etableres ved indkørslen til City Nord fra Kjersing Ringvej.

Projektet omfatter også en stiforbindelse langs nordsiden af Kjersing Ringvej fra Stormgade til indkørslen ved det planlagte trappeanlæg. I fremtiden vil man kunne cykle langs vestsiden af Stormgade til trappeanlægget, hvor cyklister i dag er henvist til at køre hen over Bilkas parkeringsplads. 

Trappen færdiggøres

Trappen står færdig med udgangen af november måned, men på grund af COVID-19 er leveringen af elevatoren forsinket til forået 2021.

Trappen monteres ved Gjesing Station

I slutningen af november færddiggøres også vejombygningen og de nye signaler begynder at virke. 

De to busholdpladser ved Gl. Vardevej og Vestre Gjesingvej forventes at blive taget i brug i starten af det nye år.

Østre Gjesingvej

Der er lagt asfalt på den østlige side af Østre Gjessingvej.

Gjesing Ringvej

Arbejdet langs den nordlige side ved Bilka.

Gjesing Station

Trappen ved Gjesing Station er ved at tage form.  Mens der ventes på flere betonelementer, arbejdes der videre med en gangsti – langs vejudlægget - op til Bilka’s parkeringsplads og nuværende cykelparkering ved stationen. 

 

 

Første spadestik 2018

 

Søren Heide Lambertsen trykker på knappen og sætter gang i den store hammer, der slår spunsvægge ned i jorden.
Første spadestik blev taget den 5. september 2018.