Gjesing Station

Trafikknudepunkt Gjesing Station

Trafikknudepunkt Gjesing Station

Den kollektive trafik får bedre betingelser, når der etableres en direkte trappeforbindelse mellem bus- og togstation ved Kjersing Ringvej og Østre Gjesingvej. Det er første etape af en større tiltænkt ombygning af de trafikale forhold i området.

Søren Heide Lambertsen trykker på knappen og sætter gang i den store hammer, der slår spunsvægge ned i jorden.
Første spadestik blev taget den 5. september 2018.

I forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik bevilligede Esbjerg Byråd 5,2 mio. kr. til en bedre forbindelse mellem bane og busser i Gjesing. Det nye område med trappen til perronen etableres ved indkørslen til City Nord fra Kjersing Ringvej.

Projektet omfatter også en stiforbindelse langs nordsiden af Kjersing Ringvej fra Stormgade til indkørslen ved det planlagte trappeanlæg. I fremtiden vil man kunne cykle langs vestsiden af Stormgade til trappeanlægget, hvor cyklister i dag er henvist til at køre hen over Bilkas parkeringsplads. 

Etape 1 forventes at stå færdig omkring årsskiftet.