Jernbanegade

Jernbanegade

Nu skal sidste års vej/kloakarbejder i Jernbanegade afsluttes på strækningen fra Kongensgade til Nørregade. Ved overgangen fra Kongensgade til Broen skal der etableres belægning som i Kongensgade, og på resten af strækningen skal der udlægges afsluttende asfaltslidlag.

Strækningen fra Borgergade til Skolegade lukkes fra og med den 2. til den 15. juli og strækningen fra Skolegade til Nørregade lukkes i dagene den 9. og 10. juli.

Der bliver omkørsel ad Østergade og Englandsgade.

De bløde trafikanter er prioriteret og kommer nu væsentligt mere sikkert frem, både på langs af Jernbanegade med sammenhængende cykelstier og fortove og på tværs ved Kongensgade, Norgesgade og indkøbscentret.

Samtidig er bustrafikken prioriteret i signalanlæggene.

Hovedpunkterne i renoveringen har været:

  • Cykelsti i begge retninger på hele Jernbanegade
  • Fortove på den østlige side af Jernbanegade renoveres
  • Kongensgade skal føres igennem helt ned til Shoppingcenter Broens indgang
  • Busstoppesteder for enden af Kongensgade flyttes til mellem Borgergade og Havnegade
  • Lysregulering ved alle kryds i Jernbanegade - også ved Broen - med "grøn bølge".
  • Ny forplads foran Esbjerg Banegård med et signalreguleret kryds.