Jernbanegade

Jernbanegade

 

Jernbanegade åbner for almindelig trafik fredag den 23. juni kl. 12.00

 

I Jernbanegade skal en række projekter sikre at bløde trafikanter kommer sikkert frem, både på langs af Jernbanegade med sammenhængende cykelstier og fortove og på tværs ved Kongensgade og evt. ved Norgesgade. Samtidig skal bustrafikken prioriteres i signalanlæggene og den generelle trafikafvikling skal fungere bedre. Det betyder en større renovering af Jernbanegade, især på strækningen mellem Norgesgade og Glby Strandvej.

Hovedpunkterne i renoveringen bliver:

  • Cykelsti i begge retninger på hele Jernbanegade
  • Fortove på den østlige side af Jernbanegade renoveres
  • Kongensgade skal føres igennem helt ned til Shoppingcenter Broens indgang
  • Busstoppesteder for enden af Kongensgade flyttes til mellem Borgergade og Havnegade
  • Lysregulering ved alle kryds i Jernbanegade - også ved Broen - med "grøn bølge".
  • Ny forplads foran Esbjerg Banegård med et signalreguleret kryds.

Samtidig med disse projekter vil DIN Forsyning A/S renovere kloakken i Jernbanegade mellem Norgesgade og Havnegade.

Hele renoveringen sker i perioden 17-10-2016 til 23. juni 2017 kl. 12.00.

Trafikale gener
Hele projektet vil medføre trafikale gener i anlægsperioden, herunder en lukning af Jernbanegade for almindelig biltrafik. Fra den 17. oktober vil strækningen mellem Skolegade og Gl.by Ringvej således være spærret for almindelig biltrafik.

Bustrafik, udrykningskøretøjer, fodgængere og cyklister vil stadigt kunne færdes på Jernbanegade i hele anlægsperioden – dog med periodevis gener som følge af anlægsarbejdet.

Jernbanegade er en af Esbjergs mest trafikerede strækninger, så der vil blive lavet en trafikomlægningsplan, som kan ses her på siden senere.

Broen
Ved Kongensgade er der etableret en hævet flade og signalanlæg til fodgængere der skal krydse Jernbanegade imod det nye shoppingcenter ”Broen”. Efterhånden som renoveringen af Kongensgade bevæger sig mod Jernbanegade, vil den hævede flade erstattes med granitbelægning som i Kongensgade.

Skitser
Se skitse for strækningen mellem Gl.by Strandvej og Borgergade her.

Se skitse for strækningen mellem Borgergade og Skolegade her.

Se skitse for strækningen mellem Skolegade og Norgesgade her.

Afspærring

Etape 1 fra den 17. oktober:

Afspærring etape 1

Etape 2:

Afspærring etape 2