Jerne Station

Jerne Station

Med et tilsagn fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om at Jerne Station vil blive anlagt, går Esbjerg Kommune sammen med Banedanmark nu i gang med detailplanlægningen for en ny station og en forplads til stationen. Det involverer bl.a. en ny lokalplan for området.

Når der er lavet et udkast til lokalplanen, kommer lokalplanen i høring, så naboer og fremtidige passagerer kan give deres besyv med i forhold til den nye station og forpladsen.

Stationen placeres på Skolebakken, og passagerne får adgang til stationen via den forplads, som Esbjerg Kommune vil anlægge på hjørnet af Præstebakken og Skolebakken.

Pladsen skal både rumme adgangsforhold, cykelparkering og en buslomme. Samtidig bliver det nødvendigt med nogle trafiksikkerhedsforanstaltninger på Skolebakken for at imødekomme den øgede mængde af trafikanter, som vil skulle til og fra stationen.

Forventningen er, at fx uddannelsesinstitutionerne på Degnevej vil levere en stor del af passagergrundlaget til nærbanetogene fra Jerne Station.

Stationen er et led i etablering og udbygning af Esbjerg Nærbane, og betjeningen af stationen vil indgå i det kommende udbud af den offentlige togdrift i området.

Et meget foreløbigt bud på en tidshorisont for, hvornår det første tog afgår fra Jerne, lyder på 2021. En anlægsperiode på tre år er forventeligt for et projekt af denne karakter, viser erfaringer fra stationsbyggerier andre steder i landet.