Kongensgade

Kongensgade - Borgernes gade

Kongensgade - Borgernes gade

Esbjerg bymidte er i gang med et vigtigt løft med mange store udviklingsprojekter og et af de bærende projekter er omdannelsen af Kongensgade til borgernes gade.

Mange danske byer ligner hinanden, som de ligger der jævnt fordelt i landskabet. Selv om de gerne vil skille sig ud, og i borgernes bevidsthed også gør det, har byerne mange fælles træk og meget historie til fælles.

Sådan er det ikke helt med Esbjerg, byen har en særlig historie, som skiller sig ud fra flertallet af de danske byers historie.

Esbjergs egenart har altid været tæt forbundet med havet, vinden og bølgerne.

Esbjerg er en by i udvikling, en energimetropol, en undervisnings- og universitetsby, en internationalt orienteret by og meget andet, men helt grundlæggende er Esbjerg en by på kanten af vadehavet!

Denne særlige beliggenhed, klimaet, havet og blæsten vil altid være de grundlæggende bestanddele i Esbjergs særlige DNA.

Denne DNA er nu videreudviklet sammen med vinderen af arkitektkonkurrence.
Der er skabt endnu flere aktivitetsmuligheder for børn og voksne og flere siddemuligheder på strækningen. Der plantes flere store træer, der sammen med læskærme giver både generelt læ og læ i nærmiljøet. Der er således indarbejdet bemærkninger og forslag fra dommerbetænkningen, fra borgermøde samt bemærkninger fra Esbjerg Byforum og Esbjerg City.

Plan for renovering

Plan for renovering

Den første etape af omdannelsen af Kongensgade, strækningen mellem Kirkegade og Smedegade, blev gennemført i 2014/2015.

Anden etape er strækningen mellem Kirkegade og Torvet, som blev gennemført i juli 2017.

Tredje etape er strækningen mellem Torvet og Englandsgade. Alt underjordisk arbejde med kloakledninger mv. er afsluttet, og vi forventer at afslutte arbejdet i efteråret 2019 .

Der bliver skabt endnu flere aktivitetsmuligheder for børn og voksne og flere siddemuligheder på strækningen. Der plantes flere store træer, der sammen med læskærme giver både generelt læ og læ i nærmiljøet.

Se stor udgave af kortet her

Se beskrivelse og fotos af den nye belægning her

Pullerter

Pullerter

Adgangen til gågadeområdet begrænses via nye pullerter udvalgte steder. 

Fra uge 28 testes pullertsystemet i Englandsgade.  Pullerterne vil være oppe i tidsrummet kl. 12-18. 

Når pullerterne er installeret kan du søge om at få adgang til at betjene systemet. Det sker via denne hjemmeside: www.esbjerg.dk/planer-projekter-og-trafik/offentlig-vej/pullerter-i-kongensgade