Den nye belægning

Belægningen

Belægningen

Tidevandet strømmer ind over vadehavets sandbund og danner det smukkeste mønster af strømribber. Et bølget mønster af bakke og dale, lys og skygge, hvor himlen spejler sig i de fugtige dale.

Ribbernes retning er bestemt af strømretningen, mens afstanden mellem ribberne er afhængig af strømstyrke og sandkornenes størrelse. Alligevel er mønstret uendelig varieret og ribberne på evig vandring hen over havbunden.

Belægningen i Kongensgade er en fortolkning af dette mønster og refererer både til havet og vinden (som blæser gennem gaden), to kerne-bestanddele af Esbjergs særlige dna...

Det enkle motiv gennemføres nuanceret og raffineret ved at variere granitstenenes farve, størrelse, overflade - og belægningens fald.

Grundlæggende er der tre farvezoner som danner ribbemønstret i belægningen, en mørk i bunden af bølgeslagsmønstret, en mellemtone i ribbens skygge og en lys granit i ribbernes toppe. Hver farvezone er sammensat af 3 granittyper, hvis farvetoner ligger tæt op af hinanden. Den lyseste granit i den mørke zone går igen i mellemzonen og den lyseste granit her, går igen i den lyseste zone. Det sikrer variation og liv i den enkelte zone og en glidende overgang mellem zonerne.

I den mørke zone er stenene små, i mellemzonen har de samme brede, men er længere og i den lyse zone har stenene dobbelt bredde. De lyse sten er jetbrændte og har en glattere overflade end de mindre sten, som er mere groft behuggede. Det vil sige at ribbemønstrets toppe fremstår lyse og glatte mens bunden fremstår mørkere og mere ru.

Kongensgade anlægges ikke som en traditionel gågade, men som et lille stykke havbund. Eller som en sandstrand i blæst ...

Den nye belægning

Her kan du se, hvordan den nye granitbelægning kommer til at se ud.

Ujævnheder i belægningen

Flere har undret sig over at der er små niveauspring i belægningen. Men det er helt naturligt af hensyn til afvandingsforholdene på Kongensgade og låsning af belægningen, så den ikke forrykker sig når større biler kører på den og ved daglig brug af gaden.

Som det frem går af billedet er der etableret låsebånd på tværs af belægningen, disse bånd er støbt ned og står lidt under den øvrige belægning (ca. 5-7mm ). I gangarealerne bliver stenene banket ned mod låsebåndet, og det vil kunne opfattes som en ujævnhed, men det er en naturlig og faglig rigtig måde at gøre det på. Den øvrige belægning er sat i grus og vil med tiden blive jævn med låsebåndene i takt med at den belastes.

Inden kommunen overtager belægningen, vil den blive gennemgået, så den fremstår som den skal i forhold til reglerne inden for brolægning.

Der bliver løbende sat midlertidige bænke og skraldespande op. Det permanente udstyr vil blive sat op til efteråret, hvor der også vil blive plantet træer.