Kornvangen

55 boliger på Kornvangen, Esbjerg

55 boliger på Kornvangen, Esbjerg

Udviklingscenter Esbjerg / Socialt Rehabiliteringscenter bygger 55 nye boliger på Kornvangen i Esbjerg.

Der er tale om 2 botilbud på henholdsvis 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktionsnedsættelse og 15 boliger til borgere under social rehabilitering.

Botilbuddene opføres ved både nybyggeri og ombygning af et eksisterende botilbud.

Boligerne
Botilbuddene består af boliger, fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter.

De 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktionsnedsættelse bliver opført efter almenboligloven. Der bliver opført 40 stk. 2-rumsboliger.
Disse boliger etableres dels ved ombygning af Kornvangen 9 (9 boliger) og dels ved nybygning (31 boliger).

De 15 boliger til borgere under social rehabilitering bliver opført som 3 stk. 2-rumsboliger til særforanstaltninger (almenboligloven) og de øvrige 12 som 1-rumsboliger til midlertidige boliger (Servicelovens § 107). Boligerne til borgere under social rehabilitering etableres ved ombygning af Kornvangen 9.

Alle boliger indrettes med eget bad og toilet.

I tilknytning til boligerne bliver der opført fællesarealer og servicearealer i særskilt bygning (nybygning).  

Byggeperiode
Byggeriet startede i august 2017 og forventes afsluttet i april 2019.