Landgangen og promenaden

Landgangen - en bro mellem by og havn

Landgangen - en bro mellem by og havn

Det har i en del år været et ønske at sammenbinde Esbjerg By og Havn i nord-sydlig retning. Ideen er symbolsk benævnt ”Landgangen”. Samtidig ønskes etableret en promenade i Havnegade i øst-vestlig retning, der forbinder Landgangen med bymidten. Landgangen hænger sammen med supercykelstien fra Gjesing Nord, der er under realisering. Promenaden hænger sammen med den øst-vestgående Kleve-sti, langs med bl.a. Havnegade.

Det er bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S med Arkitektfirmaet COBE ApS, ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson som rådgivere, sammen med dem stålentreprenør Valmont SM A/S, der skal skabe Landgangen.

Både Landgangen og havnepromenaden er blandt de 10 konkrete projekter, der er i ”Planen for sammenhæng mellem Esbjerg Havn og by”.

Visionen er at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og By som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelses-sti for alle ”bløde trafikanter” - i respekt for de historiske miljøer, og sådan at de nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted. Undervejs i stiforløbet er der gode muligheder med udsigter og oplevelse af aktiviteter. Endvidere planlægges bl.a. at give oplysninger om de meget interessante lokalhistoriske forhold i området.

Resultatet skal være et synligt nyt vartegn for det havnenære byområde i Esbjerg og tilgængelig for alle borgere og de besøgende.

Gennemførelsen finansieres på baggrund af en partnerskabs-aftale, der er indgået den 28. oktober 2013 mellem Den kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn (Pedersen Gruppen) og Esbjerg Kommune. Fonden ”Realdania” støtter gennemførelsen.

Første spadestik

Torsdag den 7. april kl. 15.00 tages det første spadestik til det omfattende byggeri, som skal munde ud i Landgangen og Havnepromenaden. Projektet skaber den direkte forbindelse mellem Esbjerg by og havn, og alle er velkomne på denne historiske dag, hvor projektet påbegyndes i praksis.

Sidste år blev vinderen af totalentreprisekonkurrencen fundet. Siden da er projektet blevet finpudset, og selve udførelsen er blevet planlagt. Nu venter så selve realiseringen. Det tager borgmester Johnny Søtrup i bogstaveligste forstand hul på, når han ved første spadestik tager fat ud for Restaurant Gammelhavn.

– Forventningerne til projektet er høje. At binde havn og by tættere sammen har længe været et stort ønske. Landgangen og Havnepromenaden vil fortælle historien om Esbjerg fra start til EnergiMetropol centreret omkring et interessant havnemiljø, som bringes tættere på byen, siger borgmester Johnny Søtrup.

Det første spadestik finder sted tæt på Dokhavnen, og det er netop udsigten over den aktive havn og vandet, som brugerne af den nye Landgang vil opleve, når de tager turen via den ca. 280 meter lange sti-bro. Langs Havnegade vil Havnepromenaden invitere til ophold på grænsen mellem den maritime arbejdsplads og byens pulserende liv.


 

Projektet undervejs

Bag projektet står Realdania, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Alle var repræsenteret i den dommerkomite, som valgte vinderprojektet.

Projektchef Lars Autrup ved Realdania ser frem til, at alle ved selvsyn kan følge med i projektets tilblivelse.

– Det bliver spændende, at se projektet blive løftet fra tegnebordet og ud i virkeligheden. Her vil det især blive spændende at se, hvordan et velkendt område i Esbjerg vil forandres og får tilført nyt alternativt by-element, som både tager højde for historien, men også skuer ud i fremtiden.

Udover at man ved selvsyn kan følge selve arbejdet, vil der i løbet af foråret også blive sat en særlig informationsboks op, hvor interesserede kan se baggrunden for projektet og illustrationerne.

Hurtig realisering

– At det første spadestik tages på Dokken er helt i tråd med tanken bag projektet. Dokken rummer et vigtigt udviklingspotentiale for Esbjerg, og det underbygges af Landgangen, siger direktør Bjarne Pedersen fra Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S.

Efter det første spadestik er taget, vil projektet hurtigt tage form. En af de første faser vil være forberedelserne i Havnegade. Hele projektet skal stå færdigt primo 2017.

- Landgangen skaber en sikker korridor for fodgængere og cyklister mellem Dokhavnen og byen, hvilket har været afgørende for Esbjerg Havn, uddyber direktør Ole Ingrisch fra Esbjerg Havn.

Det er Bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S, som nu gør klar til at trække i arbejdstøjet. Mens arkitektfirmaet COBE ApS, ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson har fungeret som rådgivere. Stålentreprenør Valmont SM A/S skal levere cortenstålet.

Kort om projektet

Projektet består af Landgangen idemæssigt udformet som en trægren af cortenstål, der strækker sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskede vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.

Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Og stålets råhed knytter forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

Havnepromenaden løber langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støbes Havnepromenaden i beton, på den ene side flankeret af træer, og på den anden af en serie udsigtspunkter m.v.

Tidsplan
Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden forventes taget i brug inden udgangen af 2016. Landgangen og Havnepromenaden er en del af den planlagte områdefornyelse i det havnenære byområde i Esbjerg.