Lysningen

Lysningen

Lysningen

Esbjerg Kommune har taget initiativ til at udarbejde Masterplan Lysningen. Planen forventes vedtaget i byrådet i starten af 2016.

Masterplanen danner grundlag for at skabe et særligt byområde på Esbjergs gamle højskolearealer, der ligger attraktivt i forlængelse af Esbjergs campusområde og ved Vognsbølparken.

Masterplanen er udviklet med fokus på at skabe et byområde med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Den angiver rammer for en kvalitativ og innovativ fremtidssikring af de særlige landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter som området besidder i dag.

Masterplanen er en videreudvikling af de ideer og planer, der hidtil har været for området og den indeholder både en samlet langsigtet vision for hele området, samt konkrete muligheder for at udvikle enkelte dele af området hver for sig.

Planen præciserer områdets landskabelige kvaliteter og giver på samme tid plads til udbygninger med fx boliger, der bidrager positivt til sammenspil mellem de nuværende aktiviteter i området og til parken, samt skaber yderligere aktivitet og liv i området.

Området disponeres som en række lysninger, der indeholder hver sin bebyggelsesgruppe mellem høje træer. De enkelte lysninger sammenbindes af en offentlig park-sti, der skaber et midtpunkt for ophold, leg, uformelle møder og aktiv fritid. Strukturen giver mulighed for at området bevarer sin unikke karakter med bebyggelse i tæt relation til Vognsbølparken. Desuden giver den mulighed for at området udbygges etapevis, når de rette muligheder opstår.

Se flere tegninger fra Masterplanen her.