Østre Gjesingvej

Østre Gjesingvej

Som led i et trafiksikkerhedsprojekt etablerer vi en ensrettet fællessti langs den østlige side af Østre Gjesingvej, for at adskille gående og cyklister fra biltrafikken.

Projektet er i gang og vi forventer at gøre det færdigt inden sommerferien.