Områdefornyelse i Østerbyen

Områdefornyelse i Østerbyen

Områdefornyelse i Østerbyen

Esbjerg Byråd har den 16. marts 2015 truffet beslutning om gennemførelse af områdefornyelse i Østerbyen, Esbjerg. Områdefornyelsen støttes med statslige midler.

Områdefornyelsen omfatter punktvise forbedringer vedrørende:

  • Forbedring af byrum og grønne opholdsarealer
  • Bedre trafik for fodgængere og cyklister
  • Sti- og broforbindelser til de centrale dele af bymidten og Remiseområdet/StreetMekka
  • Historiske forhold ved at fremme kendskabet til lokalhistorien i området

                

 Klik på linket i boksen "Læs mere" til højre og se programmet for områdefornyelsen