Trafikforsøg

Trafikforsøg i Østerbyen

Trafikforsøg i Østerbyen

Trafikforsøg i Østerbyen, Esbjerg er en del af programmet for områdefornyelse i Østerbyen.

Fra d. 2. oktober til d. 10. november 2017 har Esbjerg Kommune udført en række midlertidige trafikforsøg udvalgte steder i Østerbyen.

Målet for trafikforsøgene er at skabe større trafiktryghed for fodgængere og cyklister.

Indsatserne centreres omkring Rørkjær Skole, dvs. dele af Ringen, Blichers Allé og Baggesens Allé. Her bliver stedvist lavet hastighedsdæmpning, cykelbaner og standsningsforbud. Ribegade lukkes ved Exnersgade.

Trafikforsøgene bliver løbende fulgt af Esbjerg Kommune. Forsøgene bliver evalueret på baggrund af trafikale målinger og undersøgelser blandt områdets beboere og interessenter.

Forsøgene er udformet på baggrund af workshops med projektets borgerfølgegruppe.

I forbindelse med det gennemførte trafikforsøg er der udarbejdet en afsluttende evalueringsrapport.

Rapporten omhandler forsøgets baggrund og proces, fysiske omfang og evaluering, der bl.a. er lavet på baggrund af trafikmålinger, statistiske brugerundersøgelser via spørgeskemaer samt kvalitative besvarelser.

Rapporten er politisk behandlet, og fremtidige punktvise forbedringer i området skal baseres på erfaringer fra trafikforsøget.