Remisegrunden

Remisegrunden

Remisegrunden

Etablering af Remiseparken blev besluttet for flere år siden, men af forskellige årsager blev rydningen ikke gennemført før i 2020. En del af arealet har været udlånt i forbindelse med kloakarbejderne ved Langelandsvej og håndteringen af jordforureningen skulle også tilrettelægges. Jorden i Remiseparken er forurenet efter mange års anvendelse til baneaktiviteter.

Ved at tildække den forurenede jord bliver det sikkert at anvende arealet til rekreative formål. For at kunne sætte gang i det arbejde bliver det meste af beplantningen ryddet. Markante træer bevares, selvom de fleste træarter dårligt tåler at der lægges jord på deres rodnet, så der er risiko for at nogle af træerne skal fjernes på et senere tidspunkt. Eg tåler denne behandling bedst, så dem bevares der flest af. Bøg tåler det ret dårligt men enkelte markante bøge bevares alligevel. 

Så snart jordarbejderne er færdige bliver området tilgængeligt. Til foråret vil der blive sået vilde blomster i hele parken. En senere, men endnu ikke tidsfastsat, etape vil omfatte tilplantning og anlæg af parkens publikumsfaciliteter.

Se skiltet, som er sat op ved grunden nu her.