Særtransportrute

Særtransportrute for høje transporter

Særtransportrute for høje transporter

Esbjerg Byråd besluttede den 6. marts 2017 at igangsætte arbejdet med anlæg af en ny særtransportrute for de høje transporter øst om Esbjerg. Ruten forløber fra Esbjerg Lufthavn via John Tranumsvej, Skads Mosevej, Krogsgårdsvej og Tjæreborgvej (Rute 24) frem til Esbjerg Østhavn.

Den nye særtransportrute bliver ca. 10 km kortere end den eksisterende rute over Tarp/Sædding og ruten er dimensioneret efter ønsker fra producenterne og transportørerne.

Med anlæg af den nye rute kan Din Forsyning gennemføre en længe ønsket separatkloakering i Tarp.

Efter beslutningen om anlæg af ruten har Esbjerg Kommune erhvervet jord til gennemførelse af anlægsprojektet og anlægsopgaven har været udbudt.

Opgaven med anlæg af ruten blev vundet af Benny Andersen A/S.

Der har den 15. august 2017 været holdt informationsmøde om anlægsprojektet i Skads forsamlingshus. 23 borgere deltog i mødet, hvor Entreprenøren (Benny Andersen), rådgiveren (Cowi) og Esbjerg Kommune redegjorde for det arbejde, der nu sættes i gang.

Der blev bl.a. spurgt til den øvrige trafiks afvikling under byggearbejdet, herunder sikker skolevej for børn, der skal fra Skads til skolen i Andrup.

Under byggearbejdet vil der blive arbejdet i etaper, så der altid vil være adgang til de ejendomme, der ligger langs ruten, hvor der skal graves. Cykelstien mellem Skads og Andrup vil være åben for trafik i hele byggeperioden.

Der skal ikke udføres gravearbejde på Krogsgårdsvej, men alene foretages beskæring af den beplantning der rager ud i vejarealet til gene for særtransporterne. De pågældende lodsejere vil få nærmere information herom.

Arbejdet skrider planmæssigt frem.
November 2017: Arbejdet skrider planmæssigt frem.