Særtransportrute

Særtransportrute for høje transporter

Særtransportrute for høje transporter

Esbjerg Byråd besluttede den 6. marts 2017 at igangsætte arbejdet med anlæg af en ny særtransportrute for de høje transporter øst om Esbjerg. Ruten forløber fra Esbjerg Lufthavn via John Tranumsvej, Skads Mosevej, Krogsgårdsvej og Tjæreborgvej (Rute 24) frem til Esbjerg Østhavn.

Den nye særtransportrute bliver ca. 10 km kortere end den eksisterende rute over Tarp/Sædding og ruten er dimensioneret efter ønsker fra producenterne og transportørerne.

Med anlæg af den nye rute kan Din Forsyning gennemføre en længe ønsket separatkloakering i Tarp.

Efter beslutningen om anlæg af ruten har Esbjerg Kommune erhvervet jord til gennemførelse af anlægsprojektet og anlægsopgaven har været udbudt.

Opgaven med anlæg af ruten blev vundet af Benny Andersen A/S.

Ruten blev færdiganlagt i starten af februar 2018, og de første transporter benytter ruten fra uge 6. 

Til foråret vil det øverste lag asfalt (slidlaget) blive lagt, der på de overkørbare arealer vil blive udført i rød asfalt. Derudover skal der såes græs på vejskråninger mm. 
 


December 2017: Arbejdet skrider planmæssigt frem.

Januar 2018: Testkørsel af ruten.