Sikre skoleveje

Sikre Skoleveje

Sikre Skoleveje

Flere henvendelser og bekymringer om trafiksikkerheden fra borgere, lokalråd og skoler har fået byrådet til at forbedre en række skoleveje i Esbjerg Kommune. 19 projekter blev prioriteret til udførelse i 2017 og 2018 og 2019 og yderligere 6 projekter blev prioriteret i 2019. 

I 2020 bliver der udført yderligere to projekter, som retter sig mod skoleveje – ud over at de selvfølgelig kommer den øvrige færdsel til gode :

Det ene er en forbedret krydsningshelle på Frodesgade ved Kirkegade, som benyttes af elever fra Realskolen. Det andet er en ny krydsningshelle på Guldagervej ved Guldagergårdsvej og Den Internationale Skole, som betyder at man kan krydse den befærdede vej i to tempi.

Projekterne satte fokus på sikkerheden på skolevejene i Esbjerg Kommune, bl.a. at nedsætte bilisternes hastighed ved skolerne. Andre projekter handlede om at organisere færdslen hensigtsmæssigt ved f.eks. at etablere bedre afsætningsmuligheder som f.eks. Kys & kør-anlæg.

Det skal nemlig være mere sikkert at komme til og fra skole i Esbjerg