Ringen

Ringen

Sted:
Hele strækningen

Baggrund:
Gennemkørselstrafik. Skolevej, daginstitutioner mm.
7 uheld med 2 personskader de seneste 5 år.

Løsning:
Hastighedsdæmpning ved skole og daginstitutioner. Formentlig etableres der en hævet flade og evt. nogle indsnævringer eller vejbump på strækningen. 

Kortudsnit med Ringen