Skolegade

Skolegade

Fra den 8. maj til og den 6. oktober renoverer vi strækningen fra Kirkegade til Jyllandsgade i Skolegade. 

DIN Forsyning og Esbjerg Kommune graver gaden op for at renovere kloaksystemet. I stedet for den gamle fællesledning skal der nu seperatkloakeres med en ny regnvandsledning og en ny spildevandsledning. Efter kloakrenoveringen får strækningen også et ansigtsløft, når belægning og inventar bringes op til den standard, der er i Skolegade på strækningen mellem Torvegade og Englandsgade.

Støv, støj og møg

Der er givet tilladelse til at arbejdet må udføres i perioden den 22. maj til den 6. oktober 2017 i tidsrummet kl. 05.00 - 20.00.
Entreprenøren vil grave og opfylde med jord vha. gravemaskine. Derefter vil der blive brolagt og komprimeret jord og belægninger.
De støjende aktiviteter kommer hovedsageligt fra komprimering af jord og belægninger.

Busser

Efter den 25. juni kan strækningen igen bruges af busser og til ærindekørsel. Se, hvordan busserne der plejer at holde ved stoppestedet på strækningen, kører indtil den 25. juni: https://www.sydtrafik.dk/trafikinfo/esbjerg-kommune

Renoveringen af strækningen i Skolegade vil skabe et mere harmonisk gadebillede i forhold til den renovering, som er sket i sidegaderne Kirkegade og Jyllandsgade. Det færdige resultat skal skabe et flot og sammenhængende udtryk, når man færdes i området.

Den 24. april 2017 blev der holdt informationsmøde for beboere, lodsejere og forretninger i Skolegade og omkringliggende sidegader.