Supercykelsti øst

Supercykelsti øst

Supercykelsti øst

Langs Baggesens Alle, Århusvej og i Skibhøj skal der laves en ny supercykelsti, som skal binde Østerbyen sammen med midtbyen. Cykelstien bliver anlagt fra juni 2019 og skal stå færdig i slutningen af 2020. 

Den nye supercykelsti består af ca. 2,5 km enkeltrettet cykelsti og ca. 800 meter dobbeltrettet cykelsti. 

Langs Baggesens Allé plantes der hhv. Fryseeg, Quercus cerris og Elm, Ulmus Dodoens. Placering af træerne og de forskellige arter, kan ses på tegningerne.

Anlægsdelen af projektet opdeles i 2 etaper:

  • Etape 1: Fynsgade – Grundtvigs Allé
  • Etape 2: Grundtvigs Allé – Skibhøj.


Se oversigten i et større format. (Hentes som pdf-fil).

Udformningen af den nye supercykelsti sker på baggrund af trafikforsøg i området i efteråret 2017. Forsøget er et led i programmet for områdefornyelse med punktvise forbedringer i Østerbyen, og målet var bl.a. at skabe større tryghed for fodgængere og cyklister.

Erfaringer og resultater fra trafikforsøgene er udgangspunktet for planlægningen og udformningen af trafikale tiltag på Baggesens Alle, herunder også den nye supercykelsti.

Processen

I juni 2019 blev der taget første spadestik på projektet ved Fynsgade og vi er nu i fuld gang med at etablere den sidste del af etape 1, nemlig strækningen mellem Ringen og Grundtvigs Allé. Det forventes at hele Etape 1 står færdigt i løbet af 2020.

I løbet af marts måned forventer vi at anlægsarbejdet med Etape 2 lige så stille starter op. Hvor på strækningen der startes op skal først aftales nærmere med entreprenøren. Vi forventer dog at der arbejdes 2 eller 3 steder på strækningen samtidigt.

På dele af strækningen etableres der både ny cykelsti og nyt fortov. En del af de eksisterende fortove vil dog forblive uberørte.