Supercykelsti øst

Supercykelsti øst

Supercykelsti øst

Langs Baggesens Alle, Århusvej og i Skibhøj skal der laves en ny supercykelsti, som skal binde Østerbyen sammen med midtbyen. Cykelstien bliver anlagt fra midten af 2019 og skal stå færdig i slutningen af 2020. 

Udformningen af den nye supercykelsti sker på baggrund af trafikforsøg i området i efteråret 2017. Forsøget er et led i programmet for områdefornyelse med punktvise forbedringer i Østerbyen, og målet var bl.a. at skabe større tryghed for fodgængere og cyklister. Erfaringer og resultater fra trafikforsøgene er udgangspunktet for planlægningen og udformningen af trafikale tiltag på Baggesens Alle, herunder også den nye supercykelsti.

Mange cyklister pendler langs ruten fra boliger i Esbjerg Ø til arbejdspladser, uddannelsessteder og indkøbsmuligheder i midtbyen. 

Den nye supercykelsti består af ca. 2,5 km enkeltrettet cykelsti og ca. 800 meter dobbeltrettet cykelsti. 

Der udarbejdes et skitseforslag til supercykelstien.


Se billedet i stor format her.