Supercykelsti øst

Supercykelsti øst

Supercykelsti øst

Langs Baggesens Alle, Århusvej og i Skibhøj skal der laves en ny supercykelsti, som skal binde Østerbyen sammen med midtbyen. Cykelstien bliver anlagt fra ultimo juni 2019 og skal stå færdig i slutningen af 2020. 

Den nye supercykelsti består af ca. 2,5 km enkeltrettet cykelsti og ca. 800 meter dobbeltrettet cykelsti. 

Langs Baggesens Allé plantes der hhv. Fryseeg, Quercus cerris og Elm, Ulmus Dodoens. Placering af træerne og de forskellige arter, kan ses på tegningerne for etape 1.

Anlægsdelen af projektet opdeles i 2 etaper:

  • Etape 1: Fynsgade – Grundtvigs Allé
  • Etape 2: Grundtvigs Allé – Skibhøj.


Se oversigten i et større format. (Hentes som pdf-fil).

Udformningen af den nye supercykelsti sker på baggrund af trafikforsøg i området i efteråret 2017. Forsøget er et led i programmet for områdefornyelse med punktvise forbedringer i Østerbyen, og målet var bl.a. at skabe større tryghed for fodgængere og cyklister.

Erfaringer og resultater fra trafikforsøgene er udgangspunktet for planlægningen og udformningen af trafikale tiltag på Baggesens Alle, herunder også den nye supercykelsti.

Første spadestik

Mandag den 24. juni kl. 13.30 var formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, klar til at tage første spadestik i gravemaskinen.