Supercykelstibro

Supercykelstibro

Supercykelstibro

Supercykelstibroen er en del af den kommende supercykelstiforbindelse mellem Østerbyen og Midtbyen, som gør det nemmere og hurtigere for cyklister at bevæge sig mellem bydelene. At broforbindelsen krydser jernbanesporene komplicerer projektet, og projektet vil kræve en endelig godkendelse af BaneDanmark. Den godkendelsesproces forventes i begyndelsen af 2019.

Efteråret 2018 skal bruges på detailplanlægning omkring projektet, og med de nye visualiseringer har vi et solidt grundlag for udformningen. Om alt går vel, forventes byggeriet at begynde omkring april 2019. Broens udseende henter inspiration fra banegårdsterrænet, og materialer og farver afstemmes i forhold til de eksisterende omgivelser. 

Visualiseringen af supercykelstibroen viser en en 5,8 m bred stibro der på strækningen over selve banen opdeles i en separat gangsti og dobbeltrettet cykelsti. Opdelingen sker ved en bærende gitterbjælke. Denne løsning sikrer, at der senere kan laves trappeadgang til perronerne, hvis BaneDanmark ønsker det.

Ved tilslutningen til rullerampe på Jernbanegadesiden etableres et fællesstiområde, som skal benyttes af cyklende og gående. På Exnersgadesiden fortsætter den dobbeltrettede cykelsti ned af en 3,1 m bred "sneglerampe". Fodgængere får mulighed for at tage trappen ned.

I Exnersgade etableres der p-pladser, som reserveres til rejsende med kollektiv trafik. Muligheden for at lave en trappeforbindelsen fra broen det nye biografcenter undersøges i samarbejde med biografcentret, som skal betale for løsningen.