Supercykelstien

Supercykelstien

Supercykelstien

Esbjergs nye supercykelsti vil gå fra Havnegade via Kirkegade, Spangsbjerg Kirkevej, langs Stormgade helt ud til den sydvestlige del af Tarp – i alt en strækning på 6,5 km.

En supercykelsti får bedre forhold for cyklisterne end almindelige cykelstier. Således vil der langs supercykelstien være opsat luftpumper, drikkevand, cykeltæller, parkeringspladser for cykler og andet byinventar. Desuden vil en supercykelsti være en meget sikker cykelsti, med tunneller under/over trafikerede veje og lyskryds, gode pladsforhold, sammenhæng og andre cyklistvenlige tiltag, så cyklisterne ikke ledes ud på trafikerede veje.

Ruten skaber sammenhæng mellem:
• Boligområder i den nordlige del og nord for Esbjerg
• Campus og uddannelsesinstitutionerne midt på strækningen
• Arbejdspladserne i centrum
• Banegården
• Havnen

Der er afsat 16,7 mio. kr. til realiseringen, som finder sted i 2014 og 2015.

Projektet indeholder 6 delprojekter: