Kirkegade

Kirkegade

I Kirkegade fra havneforbindelsen gennem centrum til Nørregade indeholder Supercykelstiprojektet en cykelvenlig gade.

Ved cykelgadens udløb i Havnegade sikres gode cykelforhold i forhold til at opnå en god sammenkobling til Landgangen og dermed havnen.

Supercykelstiprojektet indeholder, at der ses nærmere på krydsningen mellem Kongensgade og supercykelsti, så der opnås både høj fremkommelighed, men også god sammenhæng og dynamik med midtbyens liv. Der etableres cykelparkeringspladser for at understøtte sammenhængen yderligere og for at ansatte og besøgende i centrum, der ankommer via supercykelstien kan komme af med cyklen, ligesom cykelparkeringen er et meget synligt tegn på forandringen.

Kirkegade

Der er etableret cykelsti i højre side af Kirkegade set mod Havnen og der er blevet parkering forbudt i venstre side. På denne måde er gaden blevet mere cykelvenlig.

Strækningen i Kirkegade mellem Kongensgade og Skolegade er blevet en del af gågaden, som blev indviet den 20. november 2015. Strækningen mellem Kongensgade og Borgergade er afspærret for biltrafik mens gaden omdannes så den ligner strækningen melle Kongensgade og Skolegade.

Kirkegade spærret

Se og læs mere om strækningen i Kongensgadeprojektet.