Ruten

Ruten

Supercykelstien starter i Kirkegade ved Havnegade. Kirkegade vil blive en cykelvenlig gade, der krydser gågaden. Her bliver der cykelparkering, så besøgende til centrum kan komme af med cyklen.

God kobling til Havnen (1) og cykelvenlig gade (2)

Stien fortsætter ad Kirkegade op til Spangsbjerg Kirkevej, hvor de eksisterende cykelbaner vil blive opgraderede til cykelstier.
 

Cykelstier (3) og højresvings-shunt (4) ved Spangsbjerg Møllevej

Hvor Spangsbjerg Kirkevej krydser Stormgade vil der blive etableret en højresvings-shunt, så cyklister kan svinge til højre uden at skulle holde for rødt.

Langs Stormgade er der velfungerende cykelstier i begge sider af vejen med rabat mellem kørebane og cykelstier. Disse stier i begge sider af vejen benyttes frem til Spangsbjerg Møllevej, hvorfra den dobbeltrettede sti i vestsiden af Stormgade benyttes. Ved Spangsbjerg Møllevej er der direkte forbindelse til Universiteter og Campus-området.
 

Sikker krydsning (5) og cykeltunnel (6)

På den dobbeltrettede sti langs Stormgade vil stien krydse Niels Lønnes Vej. Krydsningen vil blive forbedret, så den er mere sikker.

Det store lyskryds Stormgade/Gjesing Ringvej er et af de meget trafikerede kryds i Esbjerg med ca. 15.000 biler i begge retninger. Her vil der blive etableret en 35 meter lang og 4 meter bred kombineret cykel- og gangtunnel under Gjesing Ringvej. Tunnelen vil få gode lysforhold f.eks. med ovenlys, hærværks-sikre armaturer eller med belysningen bygget ind i selve tunnellens sider som en form for ”lysende vægge”. Herudover vil muligheder for nye materialetyper og/eller overflader med henblik på at undgå graffiti på væggene blive undersøgt, da det også er en faktor, der spiller ind i forhold oplevelsen af tryghed i tunnelen.

Efter den nye tunnel er der mulighed for at fortsætte til boligområder i det nordlige Gjesing eller videre mod Tarp, hvor der allerede er en bro over hovedvej 12 og herfra er der videre cykelstiforbindelse mod Varde.