Sp. Kirkevej

Spangsbjerg Kirkevej

På Spangsbjerg Kirkevej er der i dag cykelbaner samt nogle mindre stykker cykel-stier i sydsiden. Supercykelstiprojektet indeholder en opgradering af cykelbanerne til cykelstier for hermed at højne kvalitet og trafiksikkerhed på strækningen.

Ved krydsningen med Stormgade etableres en højresvingsshunt, så cyklister kan svinge til højre ad Stormgade uden at skulle holde for rødt.

Arbejdet udføres i efteråret 2015/vinter 2016.


Cykelstier i begge sider af Sp. Kirkevej er vej tage form. Foto den 5. januar 2016.