Tunnel Gj. Ringvej

Tunnel under Gjesing Ringvej

Vi bygger en 35 m lang og 4 m bred kombineret cykel- og gangtunnel under Gjesing Ringvej lige ved siden af det store lyskryds Gjesing Ringvej/Stormgade - i daglig tale kaldet Bilkakrydset.

Stitunnelen blev bygget i sommerferien, og der arbejdes nu på at føre stierne ned i tunnelen. Stierne på nordsiden af Gjesing Ringvej er næsten færdige, og det endelige resultat kan fornemmes. Gravearbejdet på sydsiden er påbegyndt, og her skal sættes en ca. 45 meter lang støttemur langs den nye sti mod det tidligere Harald Nyborg.

Stien gennem tunnelen kobles på det nuværende stisystem mod byen og der etableres en ny sti til Bilkakrydset. Under skybruddet fredag d. 4. september blev tunnel og dele af stisystemet oversvømmet. Oversvømmelsen skyldes, at den nærved liggende sø løb over sine bredder, og vandet samlede sig naturligt på det laveste sted. Vandet blev hurtigt bortpumpet og arbejdet fortsætter som planlagt.

Projektet forventes klar til indvielse i uge 46.