Trafiksikkerhedsprojekter

Trafiksikkerhedsprojekter 2019

Østre Gjesingvej

Ensrettet fællessti langs den østlige side af Østre Gjesingvej, for at adskille gående og cyklister fra biltrafikken. Projektet er under planlægning.